Over ons

Het advocatenkantoor DEBLOCK bestaat sinds 1986.

Er is een sterke internationale aanwezigheid door het werken met cliënteel aan complexe grensoverschrijdende problemen, maar we werken net zo graag om de hoek. De omvang van een zaak is irrelevant voor de inzet.

U mag uitstekende juri­dische oplossingen verwachten voor al uw juridische problemen tegen een redelijke prijs.

Er bestaan geen kleine zaken en elk probleem dat de cliënt belangrijk acht verdient onze volle aandacht. Het belang van de cliënt staat steeds centraal.

 
 
Wij zijn voornamelijk actief in het nationaal en internationaal handelsrecht, het contractenrecht, het insolventierecht, het ven­nootschapsrecht, het sociaal en burgerlijk recht.
 
Doorheen de jaren hebben wij onze praktijk uitgebouwd rond het brengen van een geper­sonaliseerde aanpak en het verschaffen van een voelbare meerwaarde aan de cliënt.
 
We hechten belang aan een open en aangename werksfeer.
 
 

In 2013 werd DEBLOCK Advocaten verkozen door ACQ Magazine als de Belgische Contract Law Firm of the Year. Opvolgend in 2014 werd DEBLOCK Advocaten verkozen door ACQ Magazine als de Belgische Contract and Company Law Firm of the Year
 

In 2012 werd DEBLOCK Advocaten geselecteerd door GLE (Global Law Experts) om als enig kantoor te worden aanbevolen voor België m.b.t. het contractenrecht. Global Law Experts (GLE) is een gezaghebbende gids waarin advocatenkantoren wereldwijd worden aanbevolen. Een ver­wijzing in deze gids kan niet worden aangeschaft. Zij wordt enkel verkregen na intensieve research en validatie door het Nominatie­panel van GLE. Het is de enige organisatie die exclusief één advocatenkantoor aanbeveelt per land en per materie. In september 2005 peilde het weekblad Trends naar de beste advocatenkantoren voor het bedrijfsleven. In die enquête verkregen wij een erg gunstige beoordeling.
Marc De BlockMarc De Block
Advocaat
mdb@deblocklaw.com
Marc De Block is advocaat aan de Antwerpse balie sedert 1986. Hij behandelt complexe geschillen, zowel nationaal als inter­nationaal, zowel voor private personen als vennootschappen en overheden, zowel in bemiddeling, als in geschillen voor de rechtbanken en in arbitrage en verkreeg daarvoor inter­nationale erkenning. Hij trad op als raadsman van diverse instellingen (Hoge Raad voor Diamant, Beurs voor Diamanthandel) en overheden (Stad Antwerpen, Politie Antwerpen), alsmede de meest diverse vennootschappen en particulieren uit diverse sectoren.

Hij adviseerde diverse arbitrageorganen en beroepsorganisaties en kan bogen op een indrukwekkende palmares, niet alleen in België, maar net zo goed de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Israël of elders. Hij gaat selectief te werk en de voornaamste leidraad is dat hij dossiers behandelt waarin hij gelooft, wat toelaat het resultaat beter te voorzien.

Een no-nonsense begeleiding van cliënteel waarbij van bij de aanvang wordt geanalyseerd wat mogelijk is en wat niet, staat centraal. Hij spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans en heeft noties Spaans en Duits.
 
Emilie Van HoutteEmilie Van Houtte
office manager
info@deblocklaw.com
Sinds september 2017 werkt Emilie Van Houtte bij DEBLOCK Advocaten als office manager.

Zij beantwoordt de telefonische oproepen en zorgt voor een vriendelijk onthaal van onze klanten.

Verder staat zij in voor de administratieve ondersteuning van de diverse advocaten, de uitvoering van het dictaat en de correcte verdeling van de inkomende post, faxen en e-mails.

Diensten

Wij verlenen juridische diensten in de vorm van adviezen en van bij­stand bij onderhandelingen, gerechtelijke procedures en betwis­tingen, zowel nationaal als internationaal. Wij treden op in het kader van bemiddeling en arbitrage.

Wij zijn actief in de volgende domeinen van het recht:
  • nationaal en internationaal handelsrecht
  • contractenrecht
  • vennootschapsrecht en insolventierecht
  • aannemingsrecht
  • aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht
  • arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
  • burgerlijk recht
  • incasso

Ereloon en kosten

Een goed advies of een efficiënte procesbijstand veronderstellen een correcte vergoeding. De omvang daarvan vooraf bepalen is niet eenvoudig, want het procesverloop is vaak onvoorspelbaar. Er kunnen nochtans wel heldere afspraken worden gemaakt. Het ereloon van de advocaten van ons kantoor wordt berekend hetzij volgens een uurtarief, hetzij volgens een waardetarief, in overleg met de cliënt. Naast het ereloon zijn eveneens kosten verschuldigd. Deze bestaan uit kantoor- en administratieve kosten, uit gerechtskosten en uit specifieke kosten. Ook hierover worden voorafgaandelijk afspraken gemaakt.

Als er in een gerechtelijke procedure een rechts­plegingsvergoeding wordt bekomen, zal de som van het ereloon en de onkosten nooit lager zijn dan deze rechtsplegingsvergoeding. De rechtsplegingsvergoeding is een wettelijk omschreven forfaitaire tegemoetkoming in de advocatenkosten waartoe de verliezende partij in een procedure kan veroordeeld worden. Vóór het aanvatten van een zaak, kan een schriftelijke overeenkomst worden gesloten met ons kantoor met nauwkeurige weergave van rechten en plichten. Kijk in elk geval na of u van een rechtsbijstands­verzekering geniet.

BTW

Met ingang van 1 januari 2014 wordt deze BTW-vrijstelling opgeheven en is op onze diensten BTW verschuldigd. Voor zakelijke cliënten (niet particulieren) gevestigd in een andere E.U. Lidstaat wordt gefactureerd zonder toepassing van de Belgische BTW, maar met verlegging van de heffing naar de Lidstaat van vestiging van de cliënt. Op facturen aan cliënten die buiten de E.U. gevestigd of woonachtig zijn, is geen BTW verschuldigd. Wij wijzen er op dat onze tarieven ‘BTW exclusief’ zijn.
 

Contact

DEBLOCK
Advocaten – Law Office

Bourlastraat 3
2000 Antwerpen
België
Googlemap
Parkeergelegenheid bij Parking Indigo onder de Nationale Bank

telefoon: +32 32 06 22 55
fax: +32 32 06 22 50
info@deblocklaw.com
 
   Marc De Block
Advocaat
mdb@deblocklaw.com

Ilse Renders
Advocaat
ir@deblocklaw.com

Emilie Van Houtte
office manager
info@deblocklaw.com

 

Vacatures

Indien u interesse hebt om met ons samen te werken, neem dan vrij­blijvend contact op en wij spreken met u in vertrouwen.

Contacteer daarvoor Mr. Marc De Block via email op mdb@deblocklaw.com  of maak telefonisch een afspraak.
 

Algemene Voorwaarden en Dienstenwet

De praktijk wordt door de advocaten uitgeoefend voor rekening van Marc De Block Advokatenkantoor BVBA, met maatschappelijke zetel te Bourlastraat 3, 2000 Antwerpen en ondernemingsnummer 0828.631.111.aan de Balie te Antwerpen, waarbij alle advocaten aangesloten zijn bij de Balie te Antwerpen, wat niet belet dat elke advocaat vermeld op deze website ook in persoon mag optreden indien hij dit aan de clienten meldt.
Behoudens anders akkoord worden de erelonen met de clienten afgerekend aan een uurtarief met timesheet en de kosten aan de hand van gedetailleerde kostenstaten.
Onze erelonen en onkosten zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na verzending van de factuur, tenzij anders bepaald.
Onze aansprakelijkheid voor alle prestaties als advocaat is verzekerd overeenkomstig onze deontologische verplichtingen via de beroepsverzekering van de Balie van Antwerpen bij NV AMLIN EUROPE, De Keyserlei 5 bus 31, 2018 Antwerpen voor elke activiteit vanuit een in Belgie gevestigd kantoor.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.