Arbitrage


Arbitrage


Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting die een aantal niet te miskennen voordelen met zich meebrengt. Partijen die in een conflict verzeild raken, kunnen overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Zo’n geschil kan verband houden met een contractuele of andere verhouding die tussen hen bestaat.

Ons kantoor heeft een uitmuntend reputatie in het behandelen van nationale en internationale arbitragegeschillen en dit wereldwijd. Mr. Marc De Block is lid van CEPANI, het voornaamste arbitrage- en mediatiecentrum in België.

De Block Advocaten - Antwerpen Havenhuis