Verzekeringsrecht


Verzekeringsrecht


Wij treden op, zowel in gevallen waarin verzekerde schade in haar diverse vormen dient te worden gerecupereerd van de aansprakelijke als in de gevallen waarin de aansprakelijkheid van de verzekerden dient te worden betwist.

Tevens treden wij op in betwistingen tussen verzekerden en verzekeraars in het kader van de toepassing, de interpretatie en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten en in gevallen van verzekeringsfraude.

De Block Advocaten - Antwerpen Havenhuis